Jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije! Ježíš, Bible J 6, 37

Září 2009

Uplynulé akce

28. září 2009 v 14:27 Ze života sboru
Uplynulé akce

28.11. 2009 Adventní věnce
Akce pro veřejnost

1.- 8. 8. 2009 - English camp
Rodinný tábor s výukou angličtiny.

20. - 22. 8. 2009 - Minikonference
Na konferenci vyučovali manželé Al a Edie Lewisovi z USA.
Téma: Zdravé vztahy v církvi, uzdravení vztahů, každodenní život pod vedením Ducha svatého