Jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije! Ježíš, Bible J 6, 37

Březen 2010

Pozvánka na sobotu s izraelskými tanci 17.4. 2010

29. března 2010 v 14:02 | KČ |  Izraelské lidové tance

simchat

Zveme vás na sobotní soustředení s izraelskými lidovými tanci, které proběhne v sobotu 17. 4. 2010 od 12 do 17:30 h ve Spolkovém domě ve Vlašimi (Palackého náměstí).

Setkání bude rozdělené na 2 části, které na sebe navazují - doporučujeme účastnit se obou, ale kdo by nemohl, může přijít jen na jednu část:
12:00 - 14:30
15:00 - 17:30

Učit tance bude host ze spolku izraelských tanců Simchat z Ústí nad Labem - Adam Oláh.
Na místě bude k dispozici drobné občerstvení: káva, čaj, voda s citrónem, ovoce, buchty, slané drobnosti.

Cena (příspěvek na nájem sálu, cestovné lektora a občerstvení): 80 Kč za celé setkání, 50 Kč za jednu část.
Na místě bude k dispozici drobné občerstvení: káva, čaj, voda s citrónem, ovoce, buchty, slané drobnosti.

S sebou si přineste pohodlné oblečení a obuv, sál má jako povrch dlažbu.

Mohou přijít i úplný začátečníci.

20.3. 2010 Ananasový vozík

25. března 2010 v 11:22 Akce pro veřejnost
Sobotní odpoledne patřilo tvoření z ovoce. Pod vedením Aleny Kubíkové se osmici účastnic podařilo vyrobit neuvěřitelná umělecká díla. Jejich jedinou nevýhodou bylo, že zmizela ihned poté, co byla postavena doma na stůl. Naštěstí se nám podařilo je pro vás zaznamenat zde. Za fotky děkujeme holkám Šmejkalovým.
tvoříme ananasové vozíky

pozvánka na English Camp

23. března 2010 v 15:01 Tábor s angličtinou
Mateřské centrum o. s. DOTYK Ovečka

Zveme vás na


Family English Camp s tématem "Ryby a rybáři"
17. - 24. 7. 2010

Rekreační středisko LITES, Borovice u Mnichova Hradiště

Stejně jako v roce 2009 se setkáme s americkými lektory angličtiny z Minessoty pod vedením Briana Harrise. Celý americký tým nám poslal videonahrávku s milým pozdravem na CD, ve kterém všichni vyjadřují přání vrátit se k nám. Má ale 180 MB, tak ji nedokážu přes internet poslat, abyste se s ní také potěšili. Podle předběžných rozhovorů bude i většina českých účastníků stejná.

Ubytování je pro všechny v jedné budově, sprchy a záchody jsou společné, v budově jsou 2 učebny, tělocvična, bazén, velká jídelna, bar, venku je hřiště, pískoviště, horolezecká stěna - další prohlédněte na www.arb.cz, kde také najdete mapku s umístěním.

Začátek tábora bude v sobotu od 15 hodin vstupním testem a končí se další sobotu po snídani.

V neděli plánujeme dopolední výlet na zámek Mnichovo Hradiště a je potřeba se tam a zpět dopravit, takže pokud máte možnost, tak buďte ještě v neděli motorizovaní. Pěšáky odvezeme mikrobusem.

Cena za týden ubytování, plné penze a vyučování (případně hlídání dítěte):

Dospělý 3910 Kč

Dítě do 1 roku (= 12 měsíců) 350 Kč

Dítě 1-2 roky 760 Kč

Dítě 3-5 let 1810 Kč

Dítě 6-15 let 2860 Kč

Za závaznou považujeme přihlášku podloženou zálohou 1000 Kč připsanou na účet Dotyku 225285334/0300. Jako variabilní symbol dejte začátek rodného čísla před lomítkem nejstaršího z platících. Záloha je stejná za jednoho samostatného účastníka i za celou mnohačlennou rodinu. Záloha je nevratná, ale v případě nutnosti za sebe určitě najdete náhradníka.

Do přihlášky napište u všech účastníků jméno, příjmení, datum narození, adresu a telefon a mail, který si přejete použít pro kontakt s vámi.

Výuka předškolních dětí je pro ty, které jsou schopné vydržet bez rodičů.

Pro menší děti bude zajištěno hlídání, aby se rodiče mohli učit anglicky.

Plánujeme 2 předškolní výukové skupiny:

1/ věk 3-4 roky;

2/ věk 5-6 let včetně.

Školáci už budou ve skupince učené americkými lektory.

Za celý organizační tým se na Vás těší

Martin a Markéta Zavadilovi,

tel. 723 73 50 21 Martin, 776 245 675 Markéta,

http://dotyk.mb-net.cz, mc.ovecka@seznam.cz

a sbor Církve bratrské ve Vlašimi - Jan Lukl 608152231, jan.lukl@cb.cz

English camp - Rodinný tábor s angličtinou

23. března 2010 v 14:53 | Maji |  Tábor s angličtinou
Minulé prázdniny 2009 jsme mohli prožít týden u přehrady Trnávka na Family English campu-Rodinný anglický tábor.
Bylo nás i spolu s deseti lektory s USA kolem sto lidí. 50 dětí a 50 dospělých.
Vždy po snídani děti a dospělí odešli do svých tříd a do oběda probíhala výuka angličtiny. Nejmenší děti hlídali zkušené"chůvičky", takže i rodiče těchto malých dětí mohli relaxovat a zdokonalit svou angličtinu.
Po obědě bylo pro zájemce možné si volně konverzovat v angličtině. Odpoledne byl připraven program pro ženy na téma kosmetika a krása, vyrábění šperků. Muži si zase zastříleli ze speciálních amerických stříleček. Pro všechny pak program na téma Komunikace.
Odpoledne bylo plné aktivit, vyrábění a zábavy i pro děti. Vyráběli jsme kostýmy na karneval, malovali na trička a tašky, malovali po obličeji, procházeli pohádkovým lesem, apod. Na závěr FEC jsme se všichni zúčastnili sportovního olympijského klání s typicky ameriskými disciplínami. Atraktivní zábavou byla pro děti trampolína, na které se mnohdy vyskákaly do úplného vyčerpání, takže nebyl problém s usínánímJ.
Večery patřily dospělým. Povídalo se v angličtině i češtině. Mohli jsme lépe poznat a blíže se seznámit s životem a životním stylem našich lektorů z USA.
I letos budeme pořádat podobnou akci se stejnou skupinou amerických lektorů ve spolupráci s Církví bratrskou Mladá Boleslav. Termín 17.-24. července 2010. Viz pozvánka

2. setkání - Tsadik ketamar

22. března 2010 v 14:29 | NL |  Izraelské lidové tance
Na našem druhém setkání jsme se učili tanec Tsadik ketamar. Pokaždé se učíme jeden nový tanec, takže můžete bez obav přijít, i když jste na předchozích setkáních nebyli. Na další setkání "v kole" - se těšíme 31.3.2010 v 18 hod ve Spolkovém domě.

Pro ty, kdo si chtějí tanec doma připomenout nebo se ho naučit:

A zde opět překlad textu písně, o kterém můžete při tancování přemýšlet :-)

TSADIK KATAMAR
Slova: Žalm 92:13 (hebrejská literatura, původně Tehilim = Chvalozpěvy)
Hudba: Amitai Ne'eman
Choreograf: Jonathan Gabay, 1965
Hebrejský text:
צדיק כתמר יפרח,
כארז בלבנון ישגה.
Tsadik katamar yifrach
Ke'erez bal'vanon yisgeh
SPRAVEDLIVÝ MUŽ
Spravedlivý muž poroste jako palma,
Rozrůstá se jako libanonský cedr.
Znění celé písně:
Zpívaný žalm, píseň ke dni odpočinku.
Jak dobré je vzdávat Hospodinu chválu, tvému jménu, Nejvyšší, pět žalmy, hlásat zrána tvoje milosrdenství a v noci tvou věrnost při nástroji o deseti strunách, s harfou, při hře na citaru.
Hospodine, svými skutky působíš mi radost, jásám nad činy tvých rukou: tvoje činy, Hospodine, jsou tak velkolepé, tvoje záměry jsou přehluboké!
Tupec o tom neví, hlupák tomu nerozumí. Bezbožní bují jako plevel, všichni pachatelé ničemností rozkvétají, aby byli navždy vyhlazeni. Ty však, Hospodine, jsi navěky vyvýšený. Ano, tvoji nepřátelé zhynou, všichni pachatelé ničemností budou rozprášeni.
Můj roh jsi však vyvýšil jako roh jednorožce, olej nejčistší jsi na mne vylil. Moje oko shlíží na ty, kdo mne špehují, moje uši uslyší o zlovolných útočnících.
Spravedlivý roste jako palma, rozrůstá se jako libanonský cedr. Ti, kdo v domě Hospodinově jsou zasazeni, kdo rostou v nádvořích našeho Boha, ještě i v šedinách ponesou plody, zůstanou statní a svěží, aby hlásali, že Hospodin je přímý, skála má, a podlosti v něm není.
(Hospodin - jméno Boha, politím olejem je uveden do úřadu král a kněz, cedr je obraz síly)

1. setkání - Od lo ahavti dai

4. března 2010 v 16:34 | KČ |  Izraelské lidové tance
3.3. 2010 jsme zahájili kurz izraelských lidových tanců. Jako první jsme se učili tanec Od lo ahavti dai a šlo nám to opravdu výborně. Pro zatím se nás sešlo sedm a těčíme se na další tanečníky, kteří se mohou směle připojit příště, tj. 17.3. 2010.

Zde je ukázka, jak tento tanec tančí profíci - video a podle tohoto můžete doma trénovat - nácvik

A takto to šlo nám (Foto: Ester)

Překlad textu písně:

Od lo ahavti dai
1977
Hudba a slova: Naomi Shemer
Choreograf: Yankele Levi

Ještě jsem dost nemiloval

1.
 Svýma rukama jsem ještě nepostavil vesnici, 
 ještě jsem nenalezl vodu v pusté poušti, 
 nenamaloval květinu. A ještě jsem nenalezl 
 cestu, která vede tam, kam mám jít. 
 
 R: 
 Má láska je neúplná. 
 Však cítím vítr a slunce na mé tváři.  
 Má slova jsou nedokonalá, 
 ach kdy se naplní? 
  
 2.               
 Ještě jsem neosel pole, 
 nevybudoval město, 
 nezasadil vinici na kopci. 
 Neudělal jsem ještě všechno 
 svýma vlastníma rukama, 
 nezkusil všechno, nemiloval dostatečně. 

3.
Ještě jsem nezaložil rodinu a nesložil píseň.
Brzy přijde čas, kdy odtud budu muset odejít
a já ještě nezapsal svoje vzpomínky.
Nevybudoval jsem ještě dům svých snů.


4.
A i když jsi tady a jsi tak krásná,
můj čas ještě nepřišel.
Ještě je tu spousta věcí, které chci udělat.
Určitě mi odpustíš i tentokrát.Kurz izraelských tanců ve Vlašimi

3. března 2010 v 13:42 | NL |  Izraelské lidové tance

Pravidelná setkání
- každou druhou středu - liché týdny (3.3. - 23.6.), 18 -19 hodin
- Spolkový dům, Palackého náměstí 65, Vlašim, (přednášková místnost v přízemí)
- příspěvek na pokrytí nákladů: dospělí a mládež od 15 let 10 Kč
- s sebou doporučujeme pohodlné oblečení, sportovní obuv
- přijít může každý, kdo má chuť tancovat a užít si společné chvíle

Co očekávat
- společné učení se izraelských lidových tanců v přátelské a pohodové atmosféře
- možnost užít si radost z pohybu, hu
dby a tance
- procvičení paměti
- aktivní relaxaci
- příležitost seznámit se s židovskou hudbou a kulturou
- setkání a popovídání s (novými) přáteli
- občerstvení (čaj, káva)


Účastníci nultého setkání:

O Izraelských lidových tancích

3. března 2010 v 13:37 | NL |  Izraelské lidové tance

Izraelské lidové tance jsou i dnes stále živé, neustrnuly a nadále se vyvíjejí. Zhruba v posledních osmdesáti letech vznikla v Izraeli celá řada tanců, které se těší velké oblibě a rozšířily se po celém světě.

V tancích se odrážejí tradice židovského tance začínající už v Bibli, etnické tradice, židovské svátky, krajina Izraele a dokonce i hodnoty a životní styl izraelského národa.
Některé jsou tak jednoduché, že je zvládnou i malé děti, jiné tak pomalé, že si je mohou zatančit i starší lidé. Dokonce ani nezáleží na tom, zda se sejde vyrovnaný počet mužů a žen, protože se obvykle tančí v kruhu.
Co to jsou kurzy Alfa

1. března 2010 v 14:34 Kurzy Alfa
Kurzy Alfa tvoří série promluv na klíčová témata, související s křesťanskou vírou.
Večeře Každé setkání začíná společným jídlem, které dává účastníkům kurzu příležitost vzájemně se seznámit.
Promluva Na promluvu navazuje diskuse ve skupinkách. Cílem je probírat téma večera, klást otázky a vyjadřovat různé názory.
Káva & Skupinky Naslouchejte, získávejte informace, diskutujte a objevujte. A zeptat se můžete na cokoliv. Alfa je místem, kde není žádná otázka pokládána za nemístnou ani nevhodnou nebo zaujatou.

Alfa je pro každého. Zvláště zaujme:
 • ty, kdo chtějí prozkoumat křesťanství
 • nové křesťany
 • nové účastníky církevních shromáždění
 • ty, kdo si chtějí zopakovat základy víry
Kurzy Alfa se konají prakticky ve všech křesťanských církvích.

Kurzy Alfa jsou zadarmo, i když vám nikdo nebude bránit, abyste přispěli na pokrytí výdajů na stravu.