Jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije! Ježíš, Bible J 6, 37

Duben 2010

17.4.2010 Sobota s Izraelskými tanci

18. dubna 2010 v 21:51 Izraelské lidové tance
V kole 2
Celé sobotní odpoledne jsme protančili izraelskými tanci pod vedením hosta Adama Oláha ze spolku Simchat v Ústí nad Labem. Naučili jsme se toho opravdu hodně, až nám z toho šla hlava i nohy kolem. Kdo zapomněl, může si podle videí zopakovat některé tance:
Mayim, Mayim (trošinku jiná verze, než jsme se učili)
Další fotky z našeho setkání najdete ve fotogalerii.

4. setkání HORA AGADATI

15. dubna 2010 v 11:53 | NL |  Izraelské lidové tance
14.4. 2010 jsme se řádně zapotili u radostného tance Hora Agadati. my jsme ho tančili pěkně dokola, ale může to vypadat i nějak takhle. Kdo chyběl, může trénovat kroky podle tohoto videa.

Tanec radosti
Hudba: Uri "Alexander" Boskovich
Text: Ze'ev Chavatzelet
                                              
 Překlad textu:


Tanec radosti
Ref:
Radost v našich srdcích tančí
A nohy jim sotva stačí
Zase budeme tančit v naší zemi
Jak je dobré žít!

1.
Naše píseň zvoní kolem světa
Přes hory a pastviny
Ozvěna naší písně letí
A zdraví zemi Izrael

2.
Nezastavíme, neboť
Naše síla roste
Neochvějné je naše přání
A naše srdce hoří

3.
Pryč smutku a bolesti
Naše naděje uzdraví smutek
Znovu a znovu dokola
Protože "hora" nemá konec

 Pozn.: "hora" znamená kruhový tanec.


3. setkání Hine Ma Tov

2. dubna 2010 v 10:58 Izraelské lidové tance
Na 3. setkání izraelských tanců jsme se učili tanec Hine Ma Tov.  Tentokrát to byl tanec řadový.  Tančí ho hlavně muži, jak můžete vidět zde, ale samozřejmě jsme si ho zatančili všichni společně.    Kromě toho jsme si povídali o tom, co pro Židy znamenají velikonoce a jak je slaví.

Překlad písně:

HINE MA TOV
Hle, jak dobré

Hudba: M. Yacovson
Text: Žalm 133:1
Choreograf: Rivka Sturman, 1950


Hle, jak dobré a příjemné,
Když bratři a sestry sedí společně

Jak dobré to je,
Když bratři a sestry sedí společně

Chcete si přečíst celý žalm 133?
1Poutní píseň, Davidova . Jaké dobro, jaké blaho tam, kde bratří bydlí svorně!
2Jako výborný olej na hlavě, jenž kane na vous, na vous Áronovi, kane mu na výstřih roucha.
3Jak chermónská rosa, která kane na sijónské hory. Tam udílí Hospodin své požehnání, život navěky.