Jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije! Ježíš, Bible J 6, 37

Květen 2010

Připravujeme se na Světový den modliteb

13. května 2010 v 22:36 | KČ |  Ze života sboru
Česká republika se opět připojuje k (již desátému) Světovému dni
modliteb. Křesťané z přibližně 220 zemí se letniční neděli shromáždí ke
společným modlitbám. I někteří z nás se chystáme připojit k setkání křesťanů z různých církví ke chvalám a přímluvným modlitbám (nejen) za naši zemi , které proběhne 23.5. 2010 v Betlémské kapli v Praze.
Akci bude předcházet třídenní půst za záchranu našeho národa (20. - 22.
5.) a sedmidenní půst od televize (16. - 22. 5.). Třídenní půst zahájíme společně na večeru (a noci) modliteb a chval ve čtvrtek 20.5. 2010 v 19h ve Spolkovém domě ve Vlašimi.
Bližší informace o shromáždění v Betlémské kapli najdete zde.

12. 5. 2007 Eretz Israel Yafa (Krásná země Israel)

13. května 2010 v 22:00 | NL |  Izraelské lidové tance
Tentokrát jsme se učili tanec Eretz Israel Yafa (Krásná země Israel). Zopakovat si ho můžete podle tohoto videa