Jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije! Ježíš, Bible J 6, 37

Leden 2012

Uzdravování Boží mocí

2. ledna 2012 v 14:00 | KČ |  Akce pro veřejnost

Může Bůh uzdravit mou nemoc? Dějí se zázraky i dnes? Odpovědi můžete zjistit i zažít na vlastní kůži na semináři Zdeňka Uhlíka, který pořádá Církev bratrská Podblanicko

4.2. 2012 v 17h ve Spolkovém domě v Trhovém Štěpánově (Vlašimská 62) .

5.2. 2012 v 10h ve Spolkovém domě ve Vlašimi (Palackého náměstí 65).

Kazatel Zdeněk Uhlík vyzkoušel různorodé profese. Vyučil se elektrikářem, byl vojákem z povolání i řidičem záchranky. Poté, co uvěřil v Ježíše Krista, vystudoval Evangelikální teologický seminář a stal se kazatelem Církve bratrské v Chomutově. Církev rozpoznala a potvrdila jeho obdarování k modlitbám za nemocné. Spolu s manželkou Katkou nyní slouží po celé republice slovem a modlitbami za různé potřeby lidí včetně uzdravení a vysvobození. Skrze jeho službu se dějí zázraky uzdravení.

Vstup na seminář je volný, zváni jsou všichni zájemci bez rozdílu.