Jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije! Ježíš, Bible J 6, 37