Jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije! Ježíš, Bible J 6, 37

Izraelské lidové tance

28.10. 2010 nebudou izraelské tance

22. října 2010 v 11:36 | KČ
Pravidelné čtvrteční setkání izraelských tanců na státní svátek 28.10. odpadá!

Izraelské tance každý čtvrtek večer

10. září 2010 v 14:47
Spolek izraelských lidových tanců Chaverim (přátelé) pořádá každý čtvrtek od 20 do 21h výuku tanců pro začátečníky. Více informací najdete na stránkách Chaverim.

chaverim plakat

9.6. 2010 Manavu

10. června 2010 v 10:11 | NL
Zde najdete video s tancem, který jsme se učili 9.6. 2010. Hodí se do tohoto horkého počasí, protože se při něm opravdu moc nezapotíte.

Text písně v překladu:
Jak vítané jsou na horách kroky těch,
kdo přináší dobré zprávy,
kdo přináší pokoj,
kdo přináší záchranu (spasení).


Text písně vychází z Bible, knihy Izajáš, kapitola 52, verš 7 (Iz 52,7):

"Jak líbezné je, když po horách jdou nohy toho, jenž poselství nese a ohlašuje pokoj, jenž nese dobré poselství a ohlašuje spásu, jenž Sijónu hlásá: "Tvůj Bůh kraluje!"

12. 5. 2007 Eretz Israel Yafa (Krásná země Israel)

13. května 2010 v 22:00 | NL
Tentokrát jsme se učili tanec Eretz Israel Yafa (Krásná země Israel). Zopakovat si ho můžete podle tohoto videa

17.4.2010 Sobota s Izraelskými tanci

18. dubna 2010 v 21:51
V kole 2
Celé sobotní odpoledne jsme protančili izraelskými tanci pod vedením hosta Adama Oláha ze spolku Simchat v Ústí nad Labem. Naučili jsme se toho opravdu hodně, až nám z toho šla hlava i nohy kolem. Kdo zapomněl, může si podle videí zopakovat některé tance:
Mayim, Mayim (trošinku jiná verze, než jsme se učili)
Další fotky z našeho setkání najdete ve fotogalerii.

4. setkání HORA AGADATI

15. dubna 2010 v 11:53 | NL
14.4. 2010 jsme se řádně zapotili u radostného tance Hora Agadati. my jsme ho tančili pěkně dokola, ale může to vypadat i nějak takhle. Kdo chyběl, může trénovat kroky podle tohoto videa.

Tanec radosti
Hudba: Uri "Alexander" Boskovich
Text: Ze'ev Chavatzelet
                                              
 Překlad textu:


Tanec radosti
Ref:
Radost v našich srdcích tančí
A nohy jim sotva stačí
Zase budeme tančit v naší zemi
Jak je dobré žít!

1.
Naše píseň zvoní kolem světa
Přes hory a pastviny
Ozvěna naší písně letí
A zdraví zemi Izrael

2.
Nezastavíme, neboť
Naše síla roste
Neochvějné je naše přání
A naše srdce hoří

3.
Pryč smutku a bolesti
Naše naděje uzdraví smutek
Znovu a znovu dokola
Protože "hora" nemá konec

 Pozn.: "hora" znamená kruhový tanec.

3. setkání Hine Ma Tov

2. dubna 2010 v 10:58
Na 3. setkání izraelských tanců jsme se učili tanec Hine Ma Tov.  Tentokrát to byl tanec řadový.  Tančí ho hlavně muži, jak můžete vidět zde, ale samozřejmě jsme si ho zatančili všichni společně.    Kromě toho jsme si povídali o tom, co pro Židy znamenají velikonoce a jak je slaví.

Překlad písně:

HINE MA TOV
Hle, jak dobré

Hudba: M. Yacovson
Text: Žalm 133:1
Choreograf: Rivka Sturman, 1950


Hle, jak dobré a příjemné,
Když bratři a sestry sedí společně

Jak dobré to je,
Když bratři a sestry sedí společně

Chcete si přečíst celý žalm 133?
1Poutní píseň, Davidova . Jaké dobro, jaké blaho tam, kde bratří bydlí svorně!
2Jako výborný olej na hlavě, jenž kane na vous, na vous Áronovi, kane mu na výstřih roucha.
3Jak chermónská rosa, která kane na sijónské hory. Tam udílí Hospodin své požehnání, život navěky.

Pozvánka na sobotu s izraelskými tanci 17.4. 2010

29. března 2010 v 14:02 | KČ

simchat

Zveme vás na sobotní soustředení s izraelskými lidovými tanci, které proběhne v sobotu 17. 4. 2010 od 12 do 17:30 h ve Spolkovém domě ve Vlašimi (Palackého náměstí).

Setkání bude rozdělené na 2 části, které na sebe navazují - doporučujeme účastnit se obou, ale kdo by nemohl, může přijít jen na jednu část:
12:00 - 14:30
15:00 - 17:30

Učit tance bude host ze spolku izraelských tanců Simchat z Ústí nad Labem - Adam Oláh.
Na místě bude k dispozici drobné občerstvení: káva, čaj, voda s citrónem, ovoce, buchty, slané drobnosti.

Cena (příspěvek na nájem sálu, cestovné lektora a občerstvení): 80 Kč za celé setkání, 50 Kč za jednu část.
Na místě bude k dispozici drobné občerstvení: káva, čaj, voda s citrónem, ovoce, buchty, slané drobnosti.

S sebou si přineste pohodlné oblečení a obuv, sál má jako povrch dlažbu.

Mohou přijít i úplný začátečníci.

2. setkání - Tsadik ketamar

22. března 2010 v 14:29 | NL
Na našem druhém setkání jsme se učili tanec Tsadik ketamar. Pokaždé se učíme jeden nový tanec, takže můžete bez obav přijít, i když jste na předchozích setkáních nebyli. Na další setkání "v kole" - se těšíme 31.3.2010 v 18 hod ve Spolkovém domě.

Pro ty, kdo si chtějí tanec doma připomenout nebo se ho naučit:

A zde opět překlad textu písně, o kterém můžete při tancování přemýšlet :-)

TSADIK KATAMAR
Slova: Žalm 92:13 (hebrejská literatura, původně Tehilim = Chvalozpěvy)
Hudba: Amitai Ne'eman
Choreograf: Jonathan Gabay, 1965
Hebrejský text:
צדיק כתמר יפרח,
כארז בלבנון ישגה.
Tsadik katamar yifrach
Ke'erez bal'vanon yisgeh
SPRAVEDLIVÝ MUŽ
Spravedlivý muž poroste jako palma,
Rozrůstá se jako libanonský cedr.
Znění celé písně:
Zpívaný žalm, píseň ke dni odpočinku.
Jak dobré je vzdávat Hospodinu chválu, tvému jménu, Nejvyšší, pět žalmy, hlásat zrána tvoje milosrdenství a v noci tvou věrnost při nástroji o deseti strunách, s harfou, při hře na citaru.
Hospodine, svými skutky působíš mi radost, jásám nad činy tvých rukou: tvoje činy, Hospodine, jsou tak velkolepé, tvoje záměry jsou přehluboké!
Tupec o tom neví, hlupák tomu nerozumí. Bezbožní bují jako plevel, všichni pachatelé ničemností rozkvétají, aby byli navždy vyhlazeni. Ty však, Hospodine, jsi navěky vyvýšený. Ano, tvoji nepřátelé zhynou, všichni pachatelé ničemností budou rozprášeni.
Můj roh jsi však vyvýšil jako roh jednorožce, olej nejčistší jsi na mne vylil. Moje oko shlíží na ty, kdo mne špehují, moje uši uslyší o zlovolných útočnících.
Spravedlivý roste jako palma, rozrůstá se jako libanonský cedr. Ti, kdo v domě Hospodinově jsou zasazeni, kdo rostou v nádvořích našeho Boha, ještě i v šedinách ponesou plody, zůstanou statní a svěží, aby hlásali, že Hospodin je přímý, skála má, a podlosti v něm není.
(Hospodin - jméno Boha, politím olejem je uveden do úřadu král a kněz, cedr je obraz síly)

1. setkání - Od lo ahavti dai

4. března 2010 v 16:34 | KČ
3.3. 2010 jsme zahájili kurz izraelských lidových tanců. Jako první jsme se učili tanec Od lo ahavti dai a šlo nám to opravdu výborně. Pro zatím se nás sešlo sedm a těčíme se na další tanečníky, kteří se mohou směle připojit příště, tj. 17.3. 2010.

Zde je ukázka, jak tento tanec tančí profíci - video a podle tohoto můžete doma trénovat - nácvik

A takto to šlo nám (Foto: Ester)

Překlad textu písně:

Od lo ahavti dai
1977
Hudba a slova: Naomi Shemer
Choreograf: Yankele Levi

Ještě jsem dost nemiloval

1.
 Svýma rukama jsem ještě nepostavil vesnici, 
 ještě jsem nenalezl vodu v pusté poušti, 
 nenamaloval květinu. A ještě jsem nenalezl 
 cestu, která vede tam, kam mám jít. 
 
 R: 
 Má láska je neúplná. 
 Však cítím vítr a slunce na mé tváři.  
 Má slova jsou nedokonalá, 
 ach kdy se naplní? 
  
 2.               
 Ještě jsem neosel pole, 
 nevybudoval město, 
 nezasadil vinici na kopci. 
 Neudělal jsem ještě všechno 
 svýma vlastníma rukama, 
 nezkusil všechno, nemiloval dostatečně. 

3.
Ještě jsem nezaložil rodinu a nesložil píseň.
Brzy přijde čas, kdy odtud budu muset odejít
a já ještě nezapsal svoje vzpomínky.
Nevybudoval jsem ještě dům svých snů.


4.
A i když jsi tady a jsi tak krásná,
můj čas ještě nepřišel.
Ještě je tu spousta věcí, které chci udělat.
Určitě mi odpustíš i tentokrát.


Kurz izraelských tanců ve Vlašimi

3. března 2010 v 13:42 | NL

Pravidelná setkání
- každou druhou středu - liché týdny (3.3. - 23.6.), 18 -19 hodin
- Spolkový dům, Palackého náměstí 65, Vlašim, (přednášková místnost v přízemí)
- příspěvek na pokrytí nákladů: dospělí a mládež od 15 let 10 Kč
- s sebou doporučujeme pohodlné oblečení, sportovní obuv
- přijít může každý, kdo má chuť tancovat a užít si společné chvíle

Co očekávat
- společné učení se izraelských lidových tanců v přátelské a pohodové atmosféře
- možnost užít si radost z pohybu, hu
dby a tance
- procvičení paměti
- aktivní relaxaci
- příležitost seznámit se s židovskou hudbou a kulturou
- setkání a popovídání s (novými) přáteli
- občerstvení (čaj, káva)


Účastníci nultého setkání:

O Izraelských lidových tancích

3. března 2010 v 13:37 | NL

Izraelské lidové tance jsou i dnes stále živé, neustrnuly a nadále se vyvíjejí. Zhruba v posledních osmdesáti letech vznikla v Izraeli celá řada tanců, které se těší velké oblibě a rozšířily se po celém světě.

V tancích se odrážejí tradice židovského tance začínající už v Bibli, etnické tradice, židovské svátky, krajina Izraele a dokonce i hodnoty a životní styl izraelského národa.
Některé jsou tak jednoduché, že je zvládnou i malé děti, jiné tak pomalé, že si je mohou zatančit i starší lidé. Dokonce ani nezáleží na tom, zda se sejde vyrovnaný počet mužů a žen, protože se obvykle tančí v kruhu.Pozvánka na Izraelské lidové tance

26. února 2010 v 18:20
 
 

Reklama
Reklama